تبلیغات
"عیــن" "شیـــن" "قـــاف" "نقطــ...ــه ها" - خـ ـ ـ ـ ـآص

بگــو خُــدا پُشتَمــــه ... بِـــذار شیرینـــ شـــه دَرداتــــ :)

 
خـ ـ ـ ـ ـآص
نویسنده :
 فاطـــ:)ـــــمه زهرا
تاریخ :
 چهارشنبه 29 مهر 1394
زمان :
 04:23 بعد از ظهر
ڪآمنتــــ |


سَلامْ میدَهَمُ و

 دِلْخُوشَمْ كِه فَرمُودیدْ ؛

هَر آنکِه دَر دِلِ خُودْ یادِ ماسْت،

 زَائِرِ ماست…!

صَلی اَللهُ عَلیکْ یا حسینــــــ…♥️واسـ ـ ـه من

تنهـ ـ ـآ چیزی که خـ ـ ـ ـآصه

دیـ ـ ـدنِ

" حـ ـ ـ ـرم آقـــآم عباسـ ـ ـه"

والسلام....

◀مَن خُدآیے دآرَمـ ڪِ مَرآ مُخآطَبـ ▶ ◀[ خآصـِ ]▶ ◀خُودَش ڪَرده ▶ ◀(^_^)▶ ✚GOD
آرامـــ دلــ هـآ پنجشنبه 14 آبان 1394 12:52 بعد از ظهر
زینب جان!

شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما

"بی حسین" شدن تو بود،

و شرمنده تر آنکه تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم
فاطـــ:)ـــــمه زهرا پاسخ داد:
هـــعـــی...
alireza یکشنبه 10 آبان 1394 05:04 قبل از ظهر
همین چند روزپیش فکر میکردم


میتوانم عاشق کسی شبیه تو شوم…


ازهمین چند روز پیش،


هیچکس شبیه تــــو نیست…
alireza یکشنبه 10 آبان 1394 05:03 قبل از ظهر
در این عمری که میداﻧﻲ
فقط چندی تو مهماﻧﻲ!
به جان و دل
تو عاشق باش…
رفیقان را
مراقب باش…
مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،
دل موری نرنجاﻧﻲ…
که در آخر تو میمانـﻲ و
مشتی خاک که از آﻧﻲ…
دلا یاران سه قسمند گر بدانی.
زبانی اند و نانی اند و جانی.
به نانی نان بده از در برانش.
محبت کن به یاران زبانی.
ولیکن یار جانی را نگه دار.
به پایش جان بده تا میتوانی.
alireza یکشنبه 10 آبان 1394 05:02 قبل از ظهر
برای خودت زنــــدگی کن

کسی که تــورادوســت داشتـــه باشد

باتــــومی ماند!

برای تــــومی جنگـــد

امــــــا...

اگردوستت نداشتـــه باشد

باهربهـــانه ای "می رود"...!
فاطـــ:)ـــــمه زهرا پاسخ داد:
دقیـــــــ!ــــقا....
alireza جمعه 8 آبان 1394 05:57 قبل از ظهر
شکست داده ام …

تنهایی را ….

از وقتی که یادت …

هیچ وقت تنهایم نگذاشته است….
ღ آشنآی دل پریشآن ღ سه شنبه 5 آبان 1394 03:26 بعد از ظهر
این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت!!

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت...

دوزخ از تیرگیِ بختِ درونِ تو بوَد

گر درون تیره نباشد، همه دنیاست بهشت...
ღ آشنآی دل پریشآن ღ سه شنبه 5 آبان 1394 03:25 بعد از ظهر
هـ ـر کـ ـه آیـ ـد گـ ـوید:

گریـ ـه کـ ـن، تسکیـ ـن اسـ ـت

گریـ ـه آرام دل غمگیـ ـن اسـ ـت

چنـ ـد سـ ـالی اسـ ـت کـ ـه مـ ـن می گریـ ـم

در پـ ـی تسکینـ ـم

ولـ ـی ای کـ ـاش کسـ ـی می دانسـ ـ

چنـ ـد دریـ ـ ــا

بیـ ـن مـ ـا فاصـ ـله اسـ ـت

مـ ـن و آرام دل غمگینـ ـم
ღ آشنآی دل پریشآن ღ سه شنبه 5 آبان 1394 03:25 بعد از ظهر
ﺭﻓﺖ !!!!!....
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ
" ﺩﻭﺳـــــــــــــــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ"
ﺩﻟﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :
" چه کرﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﻢ "
ﻏﺮﻭﺭﻡ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ :
" ﻧــــــــــــــــــــﺮﻭ" ... ﺑﻤﺎﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻟـــــﻢ"
ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ ...
ﻋﻘﻠﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮﯾﻢ :
" ﺑﺮﮔــــــــــــــــــــﺮﺩ "
ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﺩ
" ﻧﻔــــــــــــــــــــﺲ " ﺑﮑﺸﻢ
"ﻗﺴﻤــــــــــﺖ " ...
ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺑﺮﺳﺪ ...
ﻭﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ...
" ﺧـــــــــــــــــــــــــﺪﺍ "
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﯿﺶ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ .. !
ღ آشنآی دل پریشآن ღ سه شنبه 5 آبان 1394 03:25 بعد از ظهر
ﺯﻧـــﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...
ﺑــﺮﺍﯼ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨــﺘﻈﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪﻥ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻦ ﻓــــﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﭘـــــﺲ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿـــﻨﻢ!
ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤــﺎﻡ
ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻫـــﮑﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ .
ﮐﺎﻓـــﯽ ﺍﺳﺖ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺭﻫـــﺎ
ﮐﻨﻢ ...
ﻭ ﺑــــﺮﺍﯼ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﮐﻨﻢ !
ﭼـــﻮﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ...
ﻭ ﻣﻦ،
ﻓﻘــﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻓــﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ
ღ آشنآی دل پریشآن ღ سه شنبه 5 آبان 1394 03:24 بعد از ظهر
اولین بار نیست
که این غروب غمگین‌ات کرده است
آخرین بار نیز نخواهد بود
به کوری چشمش اما
خون هم اگر از دیده ببارد
بیش از این خانه‌نشین‌مان
نخواهد کرد ..

کفش و کلاه کردن از تو
خنده به لب آوردن‌ات از من ..
ღ آشنآی دل پریشآن ღ سه شنبه 5 آبان 1394 03:24 بعد از ظهر
گر بیدل و بی دستم وز عشق تو پا بستم

بس بندکه بشکستم آهسته که سر مستم


در مجلس حیرانی جانیست مرا جانی

زان شد که تو میدانی آهسته که سر مستم


پیش آ دمی جانم زین بیش مرنجانم

ای دلبر خندانم آهسته که سرمستم


ساقی می جانان بگذر ز گرانجانان

دزدیده ز رهبانان آهسته که سر مستم


ای می بترم از تو باده ترم از تو

پر جوش ترم از تو آهسته که سر مستم


از بادۀ جوشانم و ز خرقه فروشانم

از پارچه فروشانم آهسته که سر مستم


تا از خود ببریدم من عشق تو بگزیدم

خود را چو فنا دیدم آهسته که سر مستم


هر چند به تلبیسم در صورت قسیسم

نور دل ادریسم آهسته که سر مستم


در مذهب بی کیشان بیگانگی خویشان

باد است پر ایشان آهسته که سر مستم
نیما دوشنبه 4 آبان 1394 04:07 بعد از ظهر
بوی عطری آشنا

تو را یک‌روز بیدار خواهد کرد،

حتا اگر یک‌عمر

خوابیده باشی

زیرِ سنگی سرد!
زهرا شنبه 2 آبان 1394 10:14 بعد از ظهر
عالی بود..
Sara جمعه 1 آبان 1394 04:52 بعد از ظهر
اللهم الرزقنا شفاعه الحسین
نگین خاطره پنجشنبه 30 مهر 1394 05:18 بعد از ظهر
کوچه کوچه دلم پر از غوغاست
هر طرف خیمه عزا برپاست

قدسیان سوگوار و محزونند
همه هستى سیه پوش عزاست

ماه خون و خروش و ماتم شد
ماه خون خدا محرم شد . . .
ســلـام:)
ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت باد.

التماس دعای خیر...!!
دختر چادری پنجشنبه 30 مهر 1394 04:25 بعد از ظهر
السلام علیک یا حسین بن علی .
السلام علیک یا قمر بنی هاشم .
ღ آشنآی دل پریشآن ღ پنجشنبه 30 مهر 1394 04:05 بعد از ظهر
یـہ وقـتهـایـی دلــت مـیـخـواد یـه پـــرانــتـز بــاز کـنـی

کـسـی کــہ دوسـش داری رو بـــذاری تــوش !

بــعـد پــرانـتــز رو بـبــنـدی

کـہ مـبـادا دسـت احـــد الـنـــاسـی بـهـش بـرسـہ . . .
فاطـــ:)ـــــمه زهرا پاسخ داد:
+ دقــــــیقــــــــــا ....
ღ آشنآی دل پریشآن ღ پنجشنبه 30 مهر 1394 04:04 بعد از ظهر
قافیه های بلند نگاهت

همیشه در آخرین لحظات

به داد بیت های کوتاه غزلم می رسند

وقتی که نیستی اما

دستهای سیاه شعر سپیدم بالاست
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:20 بعد از ظهر
هر سال برای تو سیه می پوشیم / در دسته ی عاشقان علم بر دوشیم ما، بعد هزار و چارصد سال هنوز / با یاد لب تو آب را می نوشیم . .
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:19 بعد از ظهر
پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

و باز دریغ و حسرت همیشگی

آه خدای من

انگار همین دیروز بود که در کوچه ها می دویدم...

ناگهان چقـــدر زود دیر میشود...
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:19 بعد از ظهر
یـــادمان بــاشــد اگـــر روزی بــقـیـع را سـاخـتـیـم

ذکر کـاشی هـای بـاب المجـتبی یا قـاسم اسـت

السلام علیک یا قاسم ابن الحسن (ع)
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:19 بعد از ظهر
پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

و باز دریغ و حسرت همیشگی

آه خدای من

انگار همین دیروز بود که در کوچه ها می دویدم...

ناگهان چقـــدر زود دیر میشود...
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:19 بعد از ظهر
دو دســت بــــریده اش کــــافیست . . .

بــــرای گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالمیــــــان . . .

ألسَــــلاَمُ عَلَیکَــــــــ یَــــــا أبـــوُالفَضل ِ اَلعَبّــــــاس
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:19 بعد از ظهر
شاید آن روز که سهراب نوشت:
تا شقایق هست زندگی باید کرد،
خبری از دل پر درد گل یاس نداشت...
باید اینطور نوشت:
هر گلی هم باشی،
چه شقایق، چه گل پیچک و یاس،
زندگی اجباری ست...!
فاطـــ:)ـــــمه زهرا پاسخ داد:
باید اینطور نوشتـــ:

-چه شقایق باشد

چه گل پیچک و یاس

جای یک گل خالیست

تا نیاید "مهدی" زندگی زیبا نیست+ بنظرم اینطوری بهتره...!
نه......؟؟؟
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:18 بعد از ظهر
هر وقت سیلی خوردی بگو (یا زهرا)

هر وقت دستت و بستند بگو (یا علی)

هر وقت بی یاور شدی بگو (یا حسن)

هر وقت آب خوردی بگو(یا حسین)

اما اگر تشنه شدی آب نخوردی

دستتو بستند بی یاور شدی

سیلی خوردی بگو

(امان از دل زینب)
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:18 بعد از ظهر
هرچنــد تیــر ،

مشــک و دلـــم را دریـــده اســـت

ای آب همتـــی کـــن

و تــا خیمـــه هـــا مریــز . . .
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:18 بعد از ظهر
حسین را منتظرانش کشتند.

مهدی جان تو بیا

ما نیز قول میدهیم مانند اهل کوفه نباشیم
فاطـــ:)ـــــمه زهرا پاسخ داد:

+ قول...؟؟؟

میترســــــم بزنیم زیرشــــ....:((((
ღ آشنآی دل پریشآن ღ چهارشنبه 29 مهر 1394 10:18 بعد از ظهر
راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده : آب ، آتش ، خاک ، هوا …

آبی که از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها …

ترکیب این چهار عنصر می شود کـــــــــــــــربلا …
نگین خاطره چهارشنبه 29 مهر 1394 10:08 بعد از ظهر
دمید روح غم اندر، تن مه غم عالم
تو نوحه سر بده چون شد، عزای اشرف آدم
لباس تیره به تن كن، ز داغ نوحه تو سر كن
كه گشته ماه عزا و ، دوباره گشت محرم
سرشكسته ی خود را، شكن دوباره ز داغش
بزن به سر ز غم او، بزن به سینه تو هردم
مه عزای دو عالم، رسیده ایها العالم
كه هر شب مه غم شد، شب غم و شب ماتم
سرم هوای تو دارد، دلم هوای حریمت
بده پری به كبوتر، ببین شكسته دو بالم
همین كه اشك بریزم، برای اشك تو آقا
برای من شده كافی، همین دو قطره ی نم نم
mahshid چهارشنبه 29 مهر 1394 06:33 بعد از ظهر
سلام آپم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 


یـآدگِــــــرِفتَمــ

قَـبل اَزاَنجــآمــ هَــرکـآری

بــه خُـدآتَوَکُّـل کُنَمـــ

وَچــه حِسّـه خــوبــی بِهِمــ دَست میـدَهـ

وَقَتــی

ایــن جُمــله رآزِمــزِمــه میکُنَمــ :

بــه تَـوَکُّـلِ نـآمـِ اَعظَمَــت ؛

" بِسمــِ اَلّلــه اَلـرَّحمــنِ اَلـرَّحیمــــ "

:) آدمـ خاصـــی نیستمـ

:)مخـــاطبــ خـــاص همــ

نــدارمـ...

:) فقـــط

یه حــــس خاص دارمـ

:) اونـــم نسبـــت به

"خــــداســ"...

"نوشته هام صرفا مخاطب خاصی

نداره...

و واسه دل خودم

مینویسم و بس"...:)

:

من اگر عاشقانه می نویسم

نه عاشقم و

نه شکست خورده !

فقط می نویسم

تا عشق یاد قلبم بماند...

در این ژرفای دل کندن ها

و عادت ها و

هوس ها

فقط تمرین

آدم بودن می کنم !

همین...=)
 
   
   
 
 
   
   
  » تعداد مطالب :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
 
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به "عیــن" "شیـــن" "قـــاف" "نقطــ...ــه ها" می باشد.
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.